Yasal Uyarı

Algan Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tescilli bir markası olarak işletilmekte olan “www.kaynakyap.com" e-ticaret web sitemizin içeriği uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş internet sayfalarına erişmekle aşağıdaki koşulları kabul etmiş olmaktasınız:


1. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir.

2. Burada mevcut olan bilgiler, kod ve yazılım da dahil olmak üzere Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den önceden yazılı izin alınmadan; kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari ve başkaca hiçbir amaçla kullanılamaz, başka bilgisayarlara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez. Ancak telif hakları ve diğer mülkiyet hakları olduğu gibi bırakılmak ve bu husus açıkça belirtilmek koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan amaçları için siteden malzeme indirilebilir. Bilgiler, yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda gözden geçirilip, revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizyonu veya düzeltilmesi veya siteden çıkarılması ile ilgili olarak “www.kaynakyap.com" önceden haber vermeksizin tüm yetkileri tek yanlı olarak kullanım yetkisini haizdir.

3. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır. Sitenin içeriği Türk Ceza Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat koruması altındadır.

4. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. "www.kaynakyap.com" sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

5. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. her ne kadar e-ticaret internet sayfasında yer alan yayınları güvenilir saydığı kaynaklara dayandırmakta ise de tüm bilgilerin kesin ve net olarak doğruluğunu garanti etmez. "www.kaynakyap.com" web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa, herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Bu sebeple, kullanıcının, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk siteyi ziyaret eden kullanıcıya aittir.

6. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. "www.kaynakyap.com" sitesine veya bu site üzerinden bağlantı yapılmak suretiyle ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Üçüncü taraf WEB sitelerine bağlantılar kullanıcının "www.kaynakyap.com" web sitesinden çıkmasına yol açacaktır. Bağlantılı WEB siteler Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. kontrolü altında değildir. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bağlantılı web sitelerinin içeriğinden ya da bu sitelerdeki bağlantılardan sorumlu değildir. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu bağlantıları yalnızca bir kolaylık olarak sağlamaktadır.

7. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi, revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.

8. Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca "icap" olarak kabul edilemez olup, Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.' yi bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

9. Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. markaları ile “www.kaynakyap.com” adresli e-ticaret web sitemizde yer alan ürünlere ilişkin marka ve görseller tescilli olup, tescilli unsurların kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılması halinde Algan Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin tüm yasal ve müracaat hakları ayrıca saklı olacaktır.

10. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe yasal Uyarı Metni esas alınacak olup, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşlemler de İstanbul-Türkiye'den yürütülecektir.

11. Şirketimiz, kişisel verileri tamamen veya kısmen servis sağlayıcılar üzerinden almakta ve tüm bilgiler de bu şirketlerde arşivlenmektedir. Şirketimiz tarafından veri arşivlenmesi söz konusu değildir.

Ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında şirketimize başvurarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini , Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgiyi, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını , yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi , işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonuç çıkmasına itiraz edilmesi , kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Müşterimiz, şirketimizin tescilli bir markası olan “www.kaynakyap.com” e-ticaret internet adresine üye olurken , sunulacak kişisel verilerin tamamen veya kısmen kaydedilmesi , depolanması , muhafaza edilmesi , değiştirilmesi , yeniden düzenlenmesi , açıklanması , aktarılması , devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılmasına ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amacıyla toplanmasına , şirketimize servis sağlayan şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.


Son Güncellenme Tarihi: 06.11.2020